Αναζήτηση Αποστολής
Your delivery experts
Αναζήτηση Αποστολής
Αριθμός φορτωτικής: 61711018575 (Διεθνής αρ. φορτωτικης: 3151157531)
Ημερομηνία Χρόνος Αναλυτικό Ιστορικό Αποστολής Πόλη / χωριό
27.03.2022 13:30:43 Παραλήφθηκαν τα δεδομένα της αποστολής
ATHENS [15125]
15.04.2022 07:50:56 Άφιξη αποστολής 2078-THESSALONIKIS, GREECE
15.04.2022 08:00:56 Άφιξη στο σταθμό 1549-THESSALONIKI, GREECE
15.04.2022 08:05:56 Αναχώρηση αποστολής 1549-THESSALONIKI, GREECE
16.04.2022 12:55:18 Άφιξη αποστολής 1975-MAROUSI, GREECE
18.04.2022 04:47:46 Προς παράδοση 1975-MAROUSI, GREECE
18.04.2022 17:36:48 Επιστροφή στο γραφείο 1975-MAROUSI, GREECE
18.04.2022 20:58:50 Άφιξη αποστολής 1975-MAROUSI, GREECE
20.04.2022 04:35:46 Άφιξη αποστολής 1975-MAROUSI, GREECE
20.04.2022 08:20:38 Προς παράδοση 1975-MAROUSI, GREECE
20.04.2022 15:56:38 Παραδόθηκε
Παραλήπτης: KALLES
1975-MAROUSI, GREECE